Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

FØRSTEHJÆLP VED KEMISKE PÅVIRKNINGER
( 1/2 times førstehjælp)

 
 

 
 
 
 

 
FORMÅL:

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælps-situationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

Deltageren skal lære at kunne yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt forebygge forgiftninger hos børn og unge.

Deltageren skal lære at kunne håndtere opkald til "Giftlinjen" og følge deres anvisninger.

INDHOLD:
Forebyggelse i forhold til forgiftninger med særlige vægt på børn og unge
Førstehjælp til:
Personer der er forgiftede og vågne
Personer der er forgiftede og bevidstløse
Ætsninger
Brug af giftlinjen
 
MÅLGRUPPE FOR KURSET:
Alle
 
FORM:
Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.
 
INSTRUKTØR:
Min . 1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.
 
Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Skal afholdes sammen med en basisuddannelse

 

Pris

824,00.-