Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp ved sygedom

Kenneth Johansen underviser i førstehjælp
FØRSTEHJÆLP VED SYGDOM
(1 1/2 timers førstehjælp)

 
 

 
 

FORMÅL:
Deltageren skal lærer at kunne handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer

INDHOLD:
Førstehjælp til:
blodprop/blødning i hjernen
Sukkersyge
Krampe/ epilepsi
Feberkrampe
Astma
KOL
Falsk strubehoste
Allergisk reaktion
blodprop i hjertet
Sygedomme med akutte smerter i maveregionen
Besvimelse
Dehydrering
 
MÅLGRUPPE FOR KURSET:
Alle
 
FORM:
Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.
 
INSTRUKTØR:
Min.1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.
 
Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

 

Skal afholdes sammen med en basisuddannelse

 

Pris

1650,00.-