Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

FØRSTEHJÆLP VED SKADER I FORBINDELSE MED TEMPERATURPÅVIRKNINGER
(1 timers førstehjælp)

 
 
 
 
 
 

 
FORMÅL:

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

 

INDHOLD:
Førstehjælp ved hedeslaget
Førstehjælp ved forbrændinger
Førstehjælp ved forfrysninger
Førstehjælp ved nedkøling af kroppen
 
MÅLGRUPPE FOR KURSET:
Alle
 
FORM:
Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.
 
INSTRUKTØR:
Min. 1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.
 
Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Skal afholdes sammen med en basisuddannelse

 

Pris

1235,00.-